Avtal om Skattereduktion

Avtal om skattereduktion

AVTAL GÄLLANDE PRELIMINÄR SKATTEREDUKTION ENLIGT FAKTURAMODELLEN MED ANLEDNING AV UTFÖRT HUSHÅLLSARBETE

Detta avtal kan ni enklast fylla i här direkt på skärmen och därefter skicka iväg det genom att trycka ‘skicka’. Det går också bra, att skriva ut formuläret, och efter att ni fyllt i det, skicka det till:

Fönsterputsbolaget Rutavdraget
Eklövsvägen 196
443 50 Lerum

Härmed har följande avtal träffats mellan Fönsterputsbolaget Rutavdraget och mig som kund med namn enligt nedan:

 

Entreprenör: Fönsterputsbolaget Rutavdraget

Kunden avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten. Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den art, att det helt eller delvis uppfyller kraven vad gäller ROT-arbeten eller hushållstjänster.

Kunden faktureras enligt den så kallade fakturamodellen, dvs hela kostnaden för arbetet och betalar hela kostnaden minskat med ett belopp, som motsvarar 50% av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 25.000 kr och högst 50.000 kr när man fyllt 65 år.

Parterna är överens om att den så kallade fakturamodellen skall användas för detta uppdrag.

Kunden skall, om så entreprenören begär, överlämna meddelande från skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som kunden tillgodoräknats.

Entreprenören skall i faktura särskilt redovisa arbetskostnaden. I det fall skatteverket efter begäran inte medger utbetalning, helt eller delvis, äger entreprenören rätt, att med omedelbar verkan, fakturera kunden återstående del av arbetskostnaden. Kunden är betalningsskyldig för detta belopp och betalning skall erläggas till entreprenören inom10 dagar från fakturering. Dröjsmålsränta utgår från och med den dag enterprenören begärde utbetalning från skatteverket.